główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu minimalnych standardów dotyczących higieny i utrzymania zwierząt.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu minimalnych standardów dotyczących higieny i utrzymania zwierząt.

Załączniki:
Załącznik 401 KB
artykuł nr 2

Wniosek o uznanie stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła.

Wniosek o uznanie stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła.

Załączniki:
Załącznik 429 KB
artykuł nr 3

Rejestracja/aktualizacja danych pasieki

artykuł nr 4

Wzór łańcucha żywnościowego

Wzór do pobrania.

Załączniki:
wzór łańcucha żywieniowego 344 KB
artykuł nr 5

Oświadczenie właściciela ubój z konieczności

Wzór oświadczenia do pobrania

Załączniki:
Załącznik 400 KB