główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN125450
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ29951
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Główne menu
   Start 29951
   Ubój z konieczności 479
   Aktualności i komunikaty 2465
   ASF 2020
   Wzory druków do pobrania 873
   Dane teleadresowe 4863
   Kupuj świadomie 259
   Sprawozdanie finansowe 319
   GRYPA PTAKÓW 6860
   Pracownicy 4544
   Regulamin organizacyjny 3014
   Kontrola zarządcza 868
   RODO 164
   Stacje badania mięsa w kierunku włośni metodą wytrawiania 1516
   Majątek 1070
   Plany działań 1193
     Plany 2012 548
     Badania monitoringowe bydło 153
    ›    Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka 239
    ›    Choroba niebieskiego języka 224
    ›    Choroby : IBR i IPV 233
    ›    Choroba pryszczyca 248
     Badania monitoringowe świnie 135
    ›    Choroba Aujeszky'ego 1288
    ›    Choroba klasyczny pomór świń 219
    ›    Choroba pęcheżykowa świń 205
     Badania monitoringowe owce i kozy 208
    ›    Choroba bruceloza 234
    ›    Choroba niebieskiego języka 226
    ›    Choroba gorączka Q 274
   Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu działdowskiego 8159
   Lekarze badający mięso na użytek własny 1529
   Lekarze z uprawnieniami do badania mięsa w rzeźni 2430
   Wymogi weterynaryjne 1084
     Dobrostan 1160
Ogłoszenia
   Zamówienia publiczne 7593
     Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 214
     Zamówienia / rok 2019 5158
     Zamówienia / rok 2018 7692
   Unieważnienie druków ścisłego zarachowania 942
   Środki zużyte przeznaczone do zbycia 7529
   Ogłoszenie w sprawie unieważnienia odznaki identyfikacyjnej 978
   Ogloszenia dla rolników 2686
   Praca 3606
     Ogłoszenia o naborze 3668
     Wyniki naboru 2132
     Nabór lekarzy weterynarii - nadzór nad ubojem i badaniem mięsa 1580
Inne
   Linki 1061
   Redakcja biuletynu 1357