główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN97608
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ25347
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Główne menu
   Start 25347
   Ubój z konieczności 208
   Aktualności i komunikaty 2009
   ASF 1268
   Wzory druków do pobrania 365
   Dane teleadresowe 4053
   Kupuj świadomie 88
   Sprawozdanie finansowe 96
   GRYPA PTAKÓW 4824
   Struktura organizacyjna 1854
   Pracownicy 3786
   Regulamin organizacyjny 2762
   Kontrola zarządcza 624
   Stacje badania mięsa w kierunku włośni metodą wytrawiania 1243
   Majątek 935
   Plany działań 1057
     Plany 2012 471
     Badania monitoringowe bydło 84
    ›    Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka 114
    ›    Choroba niebieskiego języka 103
    ›    Choroby : IBR i IPV 99
    ›    Choroba pryszczyca 122
     Badania monitoringowe świnie 72
    ›    Choroba Aujeszky'ego 114
    ›    Choroba klasyczny pomór świń 112
    ›    Choroba pęcheżykowa świń 100
     Badania monitoringowe owce i kozy 125
    ›    Choroba bruceloza 108
    ›    Choroba niebieskiego języka 102
    ›    Choroba gorączka Q 167
   Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu działdowskiego 7017
   Lekarze badający mięso na użytek własny 1268
   Lekarze z uprawnieniami do badania mięsa w rzeźni 2284
   Wymogi weterynaryjne 923
     Dobrostan 851
Ogłoszenia
   Zamówienia publiczne 5169
     Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 56
     Zamówienia / rok 2019 2737
     Zamówienia / rok 2018 5327
   Unieważnienie druków ścisłego zarachowania 764
   Środki zużyte przeznaczone do zbycia 5147
   Ogłoszenie w sprawie unieważnienia odznaki identyfikacyjnej 786
   Ogloszenia dla rolników 2512
   Praca 2677
     Ogłoszenia o naborze 2664
     Wyniki naboru 1516
     Nabór lekarzy weterynarii - nadzór nad ubojem i badaniem mięsa 1308
Inne
   Linki 962
   Redakcja biuletynu 1228