główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN113150
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ27649
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Główne menu
   Start 27649
   Ubój z konieczności 347
   Aktualności i komunikaty 2312
   ASF 1633
   Wzory druków do pobrania 628
   Dane teleadresowe 4490
   Kupuj świadomie 177
   Sprawozdanie finansowe 199
   GRYPA PTAKÓW 5834
   Struktura organizacyjna 1959
   Pracownicy 4123
   Regulamin organizacyjny 2868
   Kontrola zarządcza 735
   RODO 82
   Stacje badania mięsa w kierunku włośni metodą wytrawiania 1380
   Majątek 1001
   Plany działań 1120
     Plany 2012 501
     Badania monitoringowe bydło 106
    ›    Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka 162
    ›    Choroba niebieskiego języka 145
    ›    Choroby : IBR i IPV 141
    ›    Choroba pryszczyca 172
     Badania monitoringowe świnie 98
    ›    Choroba Aujeszky'ego 1229
    ›    Choroba klasyczny pomór świń 167
    ›    Choroba pęcheżykowa świń 148
     Badania monitoringowe owce i kozy 155
    ›    Choroba bruceloza 167
    ›    Choroba niebieskiego języka 148
    ›    Choroba gorączka Q 214
   Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu działdowskiego 7654
   Lekarze badający mięso na użytek własny 1401
   Lekarze z uprawnieniami do badania mięsa w rzeźni 2361
   Wymogi weterynaryjne 1018
     Dobrostan 984
Ogłoszenia
   Zamówienia publiczne 6541
     Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 166
     Zamówienia / rok 2019 4108
     Zamówienia / rok 2018 6664
   Unieważnienie druków ścisłego zarachowania 845
   Środki zużyte przeznaczone do zbycia 6510
   Ogłoszenie w sprawie unieważnienia odznaki identyfikacyjnej 882
   Ogloszenia dla rolników 2601
   Praca 2927
     Ogłoszenia o naborze 2926
     Wyniki naboru 1715
     Nabór lekarzy weterynarii - nadzór nad ubojem i badaniem mięsa 1450
Inne
   Linki 1009
   Redakcja biuletynu 1298