główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN93447
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ24642
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Główne menu
   Start 24642
   Ubój z konieczności 165
   Aktualności i komunikaty 1950
   ASF 1131
   Wzory druków do pobrania 269
   Dane teleadresowe 3980
   Kupuj świadomie 64
   Sprawozdanie finansowe 67
   GRYPA PTAKÓW 4629
   Struktura organizacyjna 1826
   Pracownicy 3707
   Regulamin organizacyjny 2738
   Kontrola zarządcza 589
   Stacje badania mięsa w kierunku włośni metodą wytrawiania 1203
   Majątek 919
   Plany działań 1045
     Plany 2012 465
     Badania monitoringowe bydło 77
    ›    Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka 101
    ›    Choroba niebieskiego języka 91
    ›    Choroby : IBR i IPV 89
    ›    Choroba pryszczyca 110
     Badania monitoringowe świnie 65
    ›    Choroba Aujeszky'ego 102
    ›    Choroba klasyczny pomór świń 99
    ›    Choroba pęcheżykowa świń 87
     Badania monitoringowe owce i kozy 116
    ›    Choroba bruceloza 90
    ›    Choroba niebieskiego języka 91
    ›    Choroba gorączka Q 155
   Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu działdowskiego 6848
   Lekarze badający mięso na użytek własny 1245
   Lekarze z uprawnieniami do badania mięsa w rzeźni 2268
   Wymogi weterynaryjne 890
     Dobrostan 824
Ogłoszenia
   Zamówienia publiczne 4724
     Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 30
     Zamówienia / rok 2019 2246
     Zamówienia / rok 2018 4915
   Unieważnienie druków ścisłego zarachowania 739
   Środki zużyte przeznaczone do zbycia 4731
   Ogłoszenie w sprawie unieważnienia odznaki identyfikacyjnej 763
   Ogloszenia dla rolników 2484
   Praca 2611
     Ogłoszenia o naborze 2590
     Wyniki naboru 1468
     Nabór lekarzy weterynarii - nadzór nad ubojem i badaniem mięsa 1266
Inne
   Linki 949
   Redakcja biuletynu 1194