główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN132466
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ31466
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Główne menu
   Start 31466
   Wzory druków do pobrania 1135
   Ubój z konieczności 536
   Aktualności i komunikaty 2545
   ASF 2281
   Dane teleadresowe 5053
   Kupuj świadomie 301
   Sprawozdanie finansowe 364
   GRYPA PTAKÓW 7341
   Pracownicy 4738
   Regulamin organizacyjny 3078
   Kontrola zarządcza 900
   RODO 207
   Stacje badania mięsa w kierunku włośni metodą wytrawiania 1568
   Majątek 1100
   Plany działań 1213
     Plany 2012 566
     Badania monitoringowe bydło 170
    ›    Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka 278
    ›    Choroba niebieskiego języka 259
    ›    Choroby : IBR i IPV 275
    ›    Choroba pryszczyca 289
     Badania monitoringowe świnie 153
    ›    Choroba Aujeszky'ego 1317
    ›    Choroba klasyczny pomór świń 253
    ›    Choroba pęcheżykowa świń 234
     Badania monitoringowe owce i kozy 232
    ›    Choroba bruceloza 265
    ›    Choroba niebieskiego języka 263
    ›    Choroba gorączka Q 309
   Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu działdowskiego 8389
   Lekarze badający mięso na użytek własny 1586
   Lekarze z uprawnieniami do badania mięsa w rzeźni 2467
   Wymogi weterynaryjne 1128
     Dobrostan 1225
Ogłoszenia
   Zamówienia publiczne 8078
     Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 236
     Zamówienia / rok 2019 5624
     Zamówienia / rok 2018 8168
   Unieważnienie druków ścisłego zarachowania 995
   Środki zużyte przeznaczone do zbycia 8017
   Ogłoszenie w sprawie unieważnienia odznaki identyfikacyjnej 1019
   Ogloszenia dla rolników 2730
   Praca 3780
     Ogłoszenia o naborze 3897
     Wyniki naboru 2275
     Nabór osób do wykonywania czynności urzędowych 1665
Inne
   Linki 1092
   Redakcja biuletynu 1406